Jag spelar med denna pott som du spelar med din gitarr mening